زنجان -خدابنده-زرین رود 09125419818 info@zd3.ir

آدرس

زنجان -خدابنده-زرین رود

تلفن

09125419818

09125419818

ایمیل

info@zd3.ir

info@zd3.ir

ملاقات تیم ما

بهبود خدمات برای راه حل های بیزینس

01 6

کیمیا محمدی

سئو و مدیر
02 5

داوود داوودی

مارکت
03 5

مینا مینایی

مارکتینگ
04 3

رضا رضایی

مارکتینگ
03 5

مریم محمدی

توسعه دهنده
01 3
02 2
03 2
04 2
05 2
02 2
01 3
02 2
03 2
04 2
05 2
02 2