زنجان -خدابنده-زرین رود 09125419818 info@zd3.ir

آدرس

زنجان -خدابنده-زرین رود

تلفن

09125419818

09125419818

ایمیل

info@zd3.ir

info@zd3.ir

دیدن ما

سناریو مشاوره

مریم محمدی

سئو و مدیر

رضا رضایی

مارکتینگ

محیا محیایی

توسعه دهنده

داوود داوودی

مارکتینگ

مینا مینایی

توسعه دهنده
دیدن ما

مشاور مالی

زهرا محمدی

مدیر مالی

رضا رضایی

مارکتینگ

مینا محمدی

توسعه دهنده

داوود داوودی

مارکتینگ

زهرا رهرایی

توسعه اپ
مشتری مورد اعتماد ما

بیشتر از 1000+ مشتری جهانی قابل اعتماد